IRS Riskhantering AB

Hem
Kontakter
Nytt och gammalt
TEMAN
- Patientsäkerhet
- Järnvägssäkerhet

- Riskhantering

Genomförd forskning
Konsulttjänster
Rapporter 
Blanketter för analys

English

Uppdaterad
2016-04-28

.

IRS är inriktat på att ge stöd för att förebygga olyckor, skador och problem. Metodiken är generell och kan användas för att förbättra säkerheten för personer, miljö, produktion eller funktioner. Tillämpningsområdet är brett och arbetssättet kan användas inom de flesta branscher. Det kan vara industri, transporter, vård och omsorg, skolor, konsumentsäkerhet, kärnkraft, etc.

IRS verksamhetsområden är forskning och utveckling, konsulttjänster och utbildning. På denna webbplats finner du information om riskhantering, med tips, hjälp och en mängd rapporter.

 

Grundläggande handbok: Guide to safety analysis for accident prevention

En utförlig handbok för säkerhetsanalys på engelska beskriver hur man genomför och planerar säkerhetsanalyser och olycksutredningar. Den ger också många exempel på genomförda analyser.

Mer information

Boken kan laddas ner gratis.
Den kom ut 2013 och har laddats ner över 20 000 gånger.

 

Det behövs mer forskning om patientsäkerhet

Det finns ett förslag om att forskning om patientsäkerhet ska ingå i den kommande forskningspropositionen. Detta har undertecknats av åtta personer som är engagerade inom patientsäkerhetsområdet.
Detta föreslås i en skrivelse till Utbildningsdepartementet och i en debattartikel i Dagens Nyheter.

 

Brandutredningar - 3 fall med olika metoder

I en studie åt Brandforsk har tre bränder utretts med olika analysmetoder. Fall 1 var en gasbrand i en lägenhet, Fall 2 en villabrand, och Fall 3 var en dödsbrand i en social lägenhet.

---------------------------------------
IRS Riskhantering AB - Stockholm - Sweden