SAMMANFATTNING RAPPORT

Att förebygga olycksfall - Säkerhetsanalys i företagshälsovården

Harms-Ringdahl L. Arbetsmiljöfonden, Stockholm, (51 s), 1991
Enstaka exemplar finns kvar. Kontakta IRS för hjälp

Rapporten summerar erfarenheter av en försöksverksamhet att praktiskt tillämpa säkerhetsanalys som en metod i skyddsingenjörers vardagsarbete. I detta ingick utbildning på drygt en vecka, och en introduktion hos de företag som var anslutna till företagshälsovårdscentralen. Detta följdes av försök under ett år, samt en utvärdering efteråt.

Fem skyddsingenjörer deltog, och under försöksverksamheten genomfördes totalt 17 säkerhetsanalyser. Det fanns stor variation mellan företag och skyddsingenjörer när det gällde intresse och resultat. Men för dem som varit intresserade var erfarenheterna klart positiva. I rapporten finns 8 analyser översiktligt beskrivna. Där finns dessutom en summering i form av synpunkter och råd till de företagshälsovårdscentraler som är intresserade att tillämpa säkerhetsanalyser hos sina kunder.

Till rapportlistan IRS hemsida