SAMMANFATTNING RAPPORT

Säkerhetsanalys i skyddsarbetet - en handledning

Harms-Ringdahl L. Folksam, Stockholm, (189 s), 1987

Boken är nu slutsåld, och de exemplar som finns kvar är reserverade för IRS kurser. Den som vill lära sig säkerhetsanalys på egen hand rekommenderas att studera den engelska versionen - Safety analysis - Principles and practice in occupational safety.

Om det kommer ut en ny svensk upplaga är oklart. Det avgörs av hur stor efterfrågan är, och om det finns någon intresserad svensk förläggare.

Boken "Säkerhetsanalys i skyddsarbetet" beskriver på ett enkelt sätt hur man kan göra säkerhetsanalyser. Den är ursprungligen tänkt som ett hjälpmedel i skyddsarbetet för exempelvis skyddsingenjörer och yrkesinspektörer. Men metodiken är generell, och den har kommit att tillämpas i många andra sammanhang.

Ur innehållet:

- Utförliga metodbeskrivningar av energianalys, avvikelseanalys, arbetssäkerhetsanalys, HAZOP (Hazard and operability studies) och felträdsanalys.

- Korta beskrivningar på drygt tio ytterligare metoder

- Planering och genomförande av analyser

- Felkällor och problem

- Riskhantering vid vanliga anläggningar och vid projektering.

- Ekonomi; kostnads/nytta-beräkningar

- Exempel på analyser

Till rapportlistan Till toppen av sidan IRS hemsida

Uppdaterad 2002-04-28