Riskanalys – för säkrare arbetsmiljö och mindre störning i produktionen

Mats Karling  och Lars Harms-Ringdahl
Utbildningspärm utgiven av IVF Industriforskning och utveckling AB, 2004

Materialet beskriver användbara metoder och praktisk användning av dessa. Den är tänkt att vara en lättanvänd och effektiv handledning till riskanalys som ett förbättrings– och utvecklingsverktyg. Med handledningens hjälp kan man skapa säkra och utvecklande arbetsmiljöer, samt begränsa förluster (som t ex skador på personer, egendom eller miljö).

Beställning
IVF-skrift 04803. Pris 970 kr exklusive moms och frakt.

IVF, Publikationsservice, Argongatan 30, 431 53 Mölndal, tfn 031-706 60 00, fax 031-27 61 30, eller på www.ivf.se under rubriken Publikationer.

Innehåll

Inledning
Om projektet
Att använda materialet
Gå vidare

När behövs riskanalys
Vad är riskanalys?
Fördelar och nackdelar
Kort om lagar och föreskrifter
Beslutet att använda riskanalys

Goda exempel från företag som använt riskanalys
Exempel på användning och resultat för arbetsmiljö och produktion
Åsikter om användningen – intervjuer med företag som prövat riskanalys

Användningsområden för riskanalys
Systematiskt arbetsmiljöarbete
CE-märkning
Konstruktion och planering
Miljö

Processen att använda riskanalys
Bestäm riskanalysens roll i företaget
Planera och genomför analys
Rapportera
Använd resultatet
Förankra och fortsätt

Om verktygen
Metodjämförelse
Bedömning av risker
Ekonomisk bedömningOm användning och val av metodik

Metodbeskrivningar
Arbetssäkerhetsanalys
Avvikelseanalys
Avvikelseutredning
Energianalys

Fördjupning
Intervjuer med nyckelpersoner
Workshop med aktörer
SWOT av riskanalys
Riskbedömning

Bilaga CD
Blanketter för riskanalys och störningsrapportering
Rapportmallar
Kompletta riskanalyser

Fördjupningsmaterial


Baserad på projekt:
Pärmen baseras på ett projekt med inriktning på praktisk tillämpning av riskanalyser. En erfarenhet är att riskanalys i många situationer kan innebära stora fördelar och bidra till en effektivare hantering av risker i företag och organisationer. Med hjälp av riskanalys kan man gå från att ”titta på” förhållanden (t ex vid skyddsronder), till att ”se och upptäcka” brister med hjälp av systematiska verktyg och metoder.

Användningen av riskanalys innebär nästan alltid att man får fram ny kunskap om potentiella källor till skador på personer, maskiner, utrustning och miljö. Ofta innebär analysen också
- Underlag till åtgärder för att minska störningar i produktionen.
- Upptäcker dolda risker
- Ökar kunskap och samarbete
- Stöd i regler och ledningssystem
- Integrerar olika delar av riskhanteringen
- Minskar produktionsstörningar
- Bra beslutsunderlag

Till rapportlistan Till toppen av sidan IRS hemsida 2006-08-14