IRS Riskhantering

IRS Riskhantering AB är inriktat på att ge stöd i arbetet att förebygga olyckor, skador och problem. Metodiken är generell och kan användas för att förbättra säkerheten för personer, miljö, produktion eller funktioner. Tillämpningsområdet är brett och arbetssättet kan användas inom de flesta branscher. Det kan vara industri, transporter, vård och omsorg, skolor, konsumentsäkerhet eller kärnkraft.

IRS verksamhetsområden är forskning och utveckling, konsulttjänster och utbildning. På denna webbplats finner du information om riskhantering, med tips, hjälp och en mängd rapporter.
Några nyheter
Två korta handböcker för olycksutredningar finns nu tillgängliga.
I en ny forskningsrapport jämförs händelseutredningar inom vård och industri. En slutsats är att utredningar kan bli bättre, särskilt inom vården.

Guide to safety analysis for accident prevention

En gratis handbok för säkerhetsanalys på engelska beskriver hur man genomför och planerar säkerhetsanalyser och olycksutredningar. Den ger också många exempel på genomförda analyser.

Den har laddats ner över 47 000 gånger.

Mer information

Top-13 rapporter från IRS under 2021

Vid IRS finns en mängd rapporter för gratis nedladdning. De tretton populäraste rapporterna för 2021 är i ordning:

 1. Guide to safety analysis for accident prevention (2013) IRS Riskhantering AB
 2. Riskanalys i MTO-perspektiv – summering av metoder för industriell tillämpning (1996) Statens Kärnkraftinspektion
 3. Analysis of safety functions and barriers in accidents (2009) Safety Science, Vol. 47
 4. Assessment of safety functions at an industrial workplace – a case study (2000)
  Foresight and Precaution conference
 5. Riskanalys för säkrare arbetsmiljö och mindre störning i produktionen (2008) Elmia Arbetsmiljö; föredrag
 6. Utredning av händelserna vid Askö med skridskoåkare på isflak (2003)
  Stockholms Skridskoseglarklubb
 7. Säkerhetsutredningar av bränder. Fallstudie av en brand i en villa. (2013)
  Karlstads Universitet
 8. Relationships between accident investigations, risk analysis, and safety management (2004) Journal of Hazardous Material, Vol.111
 9. Safety Functions in Railways – a Structural Analysis of Safety Rules (2004).
  Proceedings of ESREL 2004
 10. Analysis of Results from Event Investigations in Industrial and Patient Safety Contexts (2021).  Safety, Vol. 7
 11. Identifiering och beskrivning av risker – metodik i vägplaneringsprocessen (1999) Projekt åt Vägverket, Borlänge
 12. Assessing safety functions – results from a case study at an industrial workplace (2002) Safety Science, Vol. 41
 13. Struktur för Trafiksäkerhet och Funktionella Krav (2001) Projekt åt Banverket, Borlänge