IRS Riskhantering AB

Hem
Kontakter
Nytt och gammalt
TEMAN
- Patientsäkerhet
- Järnvägssäkerhet

- Riskhantering

Genomförd forskning
Konsulttjänster
Rapporter 
Blanketter för analys

English

IRS är inriktat på att ge stöd för att förebygga olyckor, skador och problem. Metodiken är generell och kan användas för att förbättra säkerheten för personer, miljö, produktion eller funktioner. Tillämpningsområdet är brett och arbetssättet kan användas inom de flesta branscher. Det kan vara industri, transporter, vård och omsorg, skolor, konsumentsäkerhet, kärnkraft, etc.

IRS verksamhetsområden är forskning och utveckling, konsulttjänster och utbildning. På denna webbplats finner du information om riskhantering, med tips, hjälp och en mängd rapporter.

 

Guide to safety analysis for accident prevention

Boken kan hämtas gratis.
Den har laddats ner över 44 000 gånger.

En utförlig handbok för säkerhetsanalys på engelska beskriver hur man genomför och planerar säkerhetsanalyser och olycksutredningar. Den ger också många exempel på genomförda analyser.

Mer information

Uppdaterad
2020-10-06

För bättre patientsäkerhet behövs mer forskning!

Det är angeläget att staten tar ett ansvar för att det bedrivs forskning om patientsäkerhet. Det är ett komplext område där det krävs god förståelse och vetenskapligt grundad kunskap. Detta föreslogs i en skrivelse till Utbildningsdepartementet och i en debattartikel i Dagens Nyheter. Det var 2015, och förslaget tyvärr inte fick gehör.

I riksdagen las en motion hösten 2017: Forskningsprogram för patientsäkerhet. Den kanske leder ett uppdrag till forskningsrådet Forte, vilket vore ett stort steg framåt.

Brandutredningar - 3 fall med olika metoder

I en studie åt Brandforsk har tre bränder utretts med olika analysmetoder. Fall 1 var en gasbrand i en lägenhet, Fall 2 en villabrand, och Fall 3 var en dödsbrand i en social lägenhet.

---------------------------------------
IRS Riskhantering AB - Stockholm - Sweden