IRS Riskhantering

IRS Riskhantering AB är inriktat på att ge stöd i arbetet att förebygga olyckor, skador och problem. Metodiken är generell och kan användas för att förbättra säkerheten för personer, miljö, produktion eller funktioner. Tillämpningsområdet är brett och arbetssättet kan användas inom de flesta branscher. Det kan vara industri, transporter, vård och omsorg, skolor, konsumentsäkerhet eller kärnkraft.

IRS verksamhetsområden är forskning och utveckling, konsulttjänster och utbildning. På denna webbplats finner du information om riskhantering, med tips, hjälp och en mängd rapporter.

10 års jubileum
Guide to safety analysis for accident prevention

En gratis handbok för säkerhetsanalys beskriver hur man genomför och planerar säkerhetsanalyser och olycksutredningar. Den presenterar över 40 analysmetoder mer eller mindre utförligt. Boken ger också många exempel på genomförda analyser.

Boken har varit ute i tio år och har laddats ner över 50 000 gånger.

Mer information

Aktuellt
Två korta handböcker för olycksutredningar finns tillgängliga.
I en ny forskningsrapport jämförs händelseutredningar inom vård och industri. En slutsats är att utredningar kan bli bättre, särskilt inom vården.

Top-12 rapporter från IRS under 2023

Vid IRS finns en mängd rapporter för gratis nedladdning. De tolv populäraste rapporterna för 2022 är i ordning:

 1. Guide to safety analysis for accident prevention. (2013) IRS Riskhantering AB
 2. Analysis of Results from Event Investigations in Industrial and Patient Safety Contexts. (2021). Safety, Vol. 7
 3. Analysis of safety functions and barriers in accidents. (2009) Safety Science, Vol. 47
 4. Relationships between accident investigations, risk analysis, and safety management. (2004) Journal of Hazardous Material, Vol.111
 5. Utredning av händelserna vid Askö med skridskoåkare på isflak. (2003). Stockholms Skridskoseglarklubb
 6. Riskanalys för säkrare arbetsmiljö och mindre störning i produktionen. (2008) Elmia Arbetsmiljö; föredrag
 7. Assessment of safety functions at an industrial workplace – a case study. (2000) Foresight and Precaution conference
 8. Safety Functions in Railways – a Structural Analysis of Safety Rules. (2004). Proceedings of ESREL 2004
 9. Dimensions in safety indicators. (2009) Safety Science, Vol. 47
 10. Identifiering och beskrivning av risker – metodik i vägplaneringsprocessen. (1999) Projekt åt Vägverket, Borlänge
 11. Säkerhetsutredningar av bränder – Fallstudie 1: Stadsgas i lägenhet. (2008) Karlstads Universitet
 12. Säkerhetsutredningar av bränder. Fallstudie av en brand i en villa. (2013) Karlstads Universitet