IRS Riskhantering AB

Hem
Kontakter
Nytt och gammalt
TEMAN
- Patientsäkerhet
- Järnvägssäkerhet

- Riskhantering

Genomförd forskning
Konsulttjänster
Rapporter 
Blanketter för analys

English

IRS är inriktat på att ge stöd för att förebygga olyckor, skador och problem. Metodiken är generell och kan användas för att förbättra säkerheten för personer, miljö, produktion eller funktioner. Tillämpningsområdet är brett och arbetssättet kan användas inom de flesta branscher. Det kan vara industri, transporter, vård och omsorg, skolor, konsumentsäkerhet, kärnkraft, etc.

IRS verksamhetsområden är forskning och utveckling, konsulttjänster och utbildning. På denna webbplats finner du information om riskhantering, med tips, hjälp och en mängd rapporter.

 

Guide to safety analysis for accident prevention

Boken kan hämtas gratis.
Den har laddats ner över 45 000 gånger.

En utförlig handbok för säkerhetsanalys på engelska beskriver hur man genomför och planerar säkerhetsanalyser och olycksutredningar. Den ger också många exempel på genomförda analyser.

Mer information

Uppdaterad
2021-02-08

Top-10 rapporter under 2020

Vid IRS finns en mängd rapporter för gratis nedladdning. De tio populäraste rapporterna finns nu listade.

 

Titel

År

Publicerad

1

Guide to safety analysis for accident prevention

2013

IRS Riskhantering AB

2

Riskanalys i MTO-perspektiv - summering av metoder för industriell tillämpning

1996

Statens Kärnkraftinspektion

3

Analysis of safety functions and barriers in accidents

2009

Safety Science, Vol. 47

4

Assessment of safety functions at an industrial workplace - a case study

2000

Foresight and Precaution conference

5

Riskanalys för säkrare arbetsmiljö och mindre störning i produktionen.

2008

Elmia Arbetsmiljö; föredrag

6

Säkerhetsutredningar av bränder. Fallstudie av en brand i en villa.

2013

Karlstads Universitet

7

Relationships between accident investigations, risk analysis, and safety management.

2004

Journal of Hazardous Material, Vol.111

8

Identifiering och beskrivning av risker – metodik i vägplaneringsprocessen.

1999

Vägverket, Borlänge

9

Assessing safety functions – results from a case study at an industrial workplace.

2002

Safety Science, Vol. 41

10

Struktur för Trafiksäkerhet och Funktionella Krav.

2001

Banverket, Borlänge

För bättre patientsäkerhet behövs mer forskning!

Det är angeläget att staten tar ett ansvar för att det bedrivs forskning om patientsäkerhet. Det är ett komplext område där det krävs god förståelse och vetenskapligt grundad kunskap. Detta föreslogs i en skrivelse till Utbildningsdepartementet och i en debattartikel i Dagens Nyheter. Det var 2015, och förslaget tyvärr inte fick gehör.

Brandutredningar - 3 fall med olika metoder

I en studie åt Brandforsk har tre bränder utretts med olika analysmetoder. Fall 1 var en gasbrand i en lägenhet, Fall 2 en villabrand, och Fall 3 var en dödsbrand i en social lägenhet.

---------------------------------------
IRS Riskhantering AB - Stockholm - Sweden