IRS Riskhantering

IRS Riskhantering AB är inriktat på att ge stöd i arbetet att förebygga olyckor, skador och problem. Metodiken är generell och kan användas för att förbättra säkerheten för personer, miljö, produktion eller funktioner. Tillämpningsområdet är brett och arbetssättet kan användas inom de flesta branscher. Det kan vara industri, transporter, vård och omsorg, skolor, konsumentsäkerhet eller kärnkraft.

IRS verksamhetsområden är forskning och utveckling, konsulttjänster och utbildning. På denna webbplats finner du information om riskhantering, med tips, hjälp och en mängd rapporter.
Några nyheter
Två korta handböcker för olycksutredningar finns nu tillgängliga.
I en ny forskningsrapport jämförs händelseutredningar inom vård och industri. En slutsats är att utredningar kan bli bättre, särskilt inom vården.

Guide to safety analysis for accident prevention

En gratis handbok för säkerhetsanalys på engelska beskriver hur man genomför och planerar säkerhetsanalyser och olycksutredningar. Den ger också många exempel på genomförda analyser.

Den har laddats ner över 45 000 gånger.

Mer information

Top 10 rapporter från IRS

Vid IRS finns en mängd rapporter för gratis nedladdning. De tio populäraste rapporterna för 2020 är i ordning:

  1. Guide to safety analysis for accident prevention (2013) IRS Riskhantering AB
  2. Riskanalys i MTO-perspektiv – summering av metoder för industriell tillämpning (1996) Statens Kärnkraftinspektion
  3. Analysis of safety functions and barriers in accidents (2009) Safety Science, Vol. 47
  4. Assessment of safety functions at an industrial workplace – a case study (2000) Foresight and Precaution conference
  5. Riskanalys för säkrare arbetsmiljö och mindre störning i produktionen (2008) Elmia Arbetsmiljö; föredrag
  6. Säkerhetsutredningar av bränder. Fallstudie av en brand i en villa. (2013) Karlstads Universitet
  7. Relationships between accident investigations, risk analysis, and safety management (2004) Journal of Hazardous Material, Vol.111
  8. Identifiering och beskrivning av risker – metodik i vägplaneringsprocessen (1999) Projekt åt Vägverket, Borlänge
  9. Assessing safety functions – results from a case study at an industrial workplace (2002) Safety Science, Vol. 41
  10. Struktur för Trafiksäkerhet och Funktionella Krav (2001) Projekt åt Banverket, Borlänge