Blanketter för analys

Som hjälp för att göra säkerhetsanalyser finns blanketter på svenska i Word- format för några metoder. Det finns blanketter för:
Riskanalyser
Arbetssäkerhetsanalys
Avvikelseanalys
Avvikelseanalys med riskbedömning SHMP
Energianalys
Energianalys med riskbedömning SHMP

SHMP visar att blanketten stödjer en bred riskbedömning som beaktar problem med säkerhet för personer, hälsa, miljö och produktionen.
De mest aktuella beskrivningarna av metoderna och riskbedömningen finns i handboken Guide to safety analysis for accident prevention.

Händelseutredningar
Även vid olycksutredningar och liknande har man stor nytta av en blankett för att hantera informationen systematiskt. För två metoder finns beskrivningar på svenska och blanketter:
Metodbeskrivning – Avvikelseutredning av händelser med tillhörande blankett.
Metodbeskrivning – Säkerhetsfunktionsanalys av händelser med tillhörande blankett.