Seminarium vid Elmia Arbetsmiljö 20-22 maj 2008

Hem
Kontakter
Nytt och gammalt
TEMAN
- Patientsäkerhet
- Järnvägssäkerhet

- Riskhantering

Genomförd forskning
Konsulttjänster
Rapporter 
Blanketter för analys

English

Uppdaterad 2008-05-26

Riskanalys för säkrare arbetsmiljö och mindre störning i produktionen

Inledning

Torsdag 22 maj, kl 13.30 – 16.00
Moderator: Hans Strömberg, sakansvarig riskbedömning, Arbetsmiljöverket

Att använda riskanalys kan i många situationer innebära stora fördelar och bidra till effektivare hantering av risker i företag och organisationer. Med systematiska verktyg och metoder kan man få fram ny kunskap om potentiella källor till skador på personer, maskiner, utrustning och miljö, samt få underlag för åtgärder som både bidrar till högre säkerhet och mer effektiv produktion.

Målgrupp
Ledning och nyckelpersoner för arbetsmiljöarbete och produktionsutveckling (främst i industriföretag, men metodiken är lika användbar i annan verksamhet med risker relaterade till den fysiska miljön).

Programmet

Detta är riskanalys
Lars Harms-Ringdahl, professor, IRS Institutet för Riskhantering och Säkerhetsanalys

Behov och användningsområden
Lars Harms-Ringdahl, IRS

Effektiv användning av riskanalys
Mats Karling, projektledare Arbetsliv och Produktion, Swerea IVF

Goda exempel med resultat för arbetsmiljö och produktion
Mats Karling,

Arbetsmiljöverkets syn på riskanalys som ett verktyg i det systematiska arbetsmiljöarbetet
Hans Strömberg, sakansvarig riskbedömning, Arbetsmiljöverket

Bilder från föredragen kan hämtas som pdf-filer.

Föredrag av Lars HR

Föredrag av Mats K

Föredrag av Hans S

Arrangör: Swerea IVF och

Elmia

---------------------------------------
IRS Riskhantering AB - Stockholm - Sweden