Riskhanteringens roll i en hållbar utveckling

Samhället och miljön är utsatta för olika hot. I en diskussion om hållbar utveckling är det väsentligt att lyfta fram risker av olika slag och hanteringen av dessa. För att utveckla dessa frågor genomfördes ett idéseminarium om riskhanteringens roll i en hållbar utveckling februari 2002 i Stockholm. Där deltog personer från myndigheter, departement och forskningen.

Många idéer och teman togs upp under seminariet. Det gällde bland annat samhällets långsiktiga riskhantering, forskningsfrågor, och vad som anses vara rationella beslut. Åtskilliga problem identifierades, men också möjligheter till förbättringar. Minnesanteckningar från idéseminariet beskriver diskussionen på tio sidor.

Seminariet ordnades av Lars Harms-Ringdahl och Ronald Wennersten, Industriellt miljöskydd, KTH, i samarbete med IRS.

Mer information kan hämtas:

Rapporten från seminariet

Industriellt miljöskydd

IRS

 

 

2002-03-05