Konsult

En viktig del av IRS verksamhet är konsultarbete och praktisk riskhantering. IRS grundkompetens finns inom riskhantering, säkerhetsanalyser och olycksutredningar. Uppdragen varierar från att göra en riskanalys på några dagar, till komplexa utredningar åt en myndighet.

Vi har erfarenhet från många uppdrag:
Exempel från industrin har gällt läkemedel, laboratorier, pappersbruk, gjuteri, och verkstad.
Exempel från annan verksamhet är sjukvård, järnväg, tidningsproduktion och avfallsanläggningar, samt en flygplats.

Exempel på tjänster

Säkerhetsanalyser.
Analysen kan vara översiktlig eller detaljerad. Ibland startar man med en helhetsbild av riskerna. Sedan kan man gå in på detaljerna. Det finns flera metoder som kan bli aktuella. Valet beror på syftet med analysen, vad som studeras, riskerna och ambitionsnivån.

Olycksutredningar
När en olycka har inträffat behövs ibland en oberoende utredning. Det kan vara bra att se olyckan ”utifrån” och komma bort från den hemmablindhet som lätt uppkommer. Det kan också innebära behov av någon som är opartisk och utan bindningar till de inblandade.

Förbättra riskhanteringen
I verksamheter med stora risker behövs en effektiv riskhantering. Då kan det behövas kvalificerad hjälp utifrån för att diskutera det aktuella sättet att arbeta, och se om något behöver förbättras.

Utbildning
Det har särskilt varit kurser i olycksutredningar och säkerhetsanalys som varit efterfrågade. Företag och organisationer behöver ibland ordna en skräddarsydd utbildning. I kurser ordnade av andra kan IRS gå in med specifika inslag på några timmar eller någon dag.

Några råd

Att tänka på om Ni funderar på att anlita hjälp med riskanalyser eller liknande:
–  Klargör syftet – att bara ”göra en riskanalys” räcker inte. Då kan resultatet nästan bli vad som helst.
– Börja gärna med en översiktlig genomgång, för att få en helhetsbild av riskerna.
– Tänk på samspelet mellan människor, tekniken och organisationen! Det är viktigt för den totala säkerhetsnivån.
– Se både på kostnader och besparingsmöjligheter. Att förbättra säkerheten och förebygga störningar är nästan alltid lönsamt. Olyckor kan bli dyra.