Om IRS

IRS Riskhantering AB

IRS är ett litet fristående forskningsföretag med många samarbetspartner. Det har varit aktivt sedan 1988 och varit engagerat i många projekt, uppdrag och kurser.

Adress: IRS, Bergsprängargränd 2A, 116 35 STOCKHOLM
Kontakt: IRS
Tel. +46 70 369 20 81

Forskningsledare
Lars Harms-Ringdahl
Mail: lhr@irisk.se

Nyligen förenklades namnet till IRS Riskhantering AB.
Tidigare var det IRS Institutet för Riskhantering och Säkerhetsanalys AB.
På engelska finns det längre namnet kvar: Institute for Risk management and Safety analysis.