SAMMANFATTNING RAPPORT

Riskanalys i MTO-perspektiv - summering av metoder för industriell tillämpning.

Harms-Ringdahl L. Statens kärnkraftinspektion (SKI), Stockholm, (27 s), 1996
Beställes från SKI tel 08 -698 84 00, gratis.

En sammanställning har gjorts av olika metoder för riskanalyser, vilka dels har en industriell tillämpning och dels har ett MTO-perspektiv. Det senare innebär att metoderna på något sätt är inriktade på samspelet människa, teknik och organisation. I sammanställningen ingår femton metoder vilka var och en har summerats på en sida. Detta har gjorts under rubrikerna Namn, Princip, Referenser, Procedur/arbetsgång, Typ av resultat och Kommentarer.

Det finns ett stort antal metoder som är intressanta att beakta vid analys av MTO-system. Det finns ingen självklart bästa metod, och relativt få utvärderingar av metoderna som anses ha hög generalitet. Metoderna innehåller dock många element, checklistor och idéer som är användbara. Man bör se upp med att alltför mycket fokusera på metodens egenskaper. Det finns en mängd aspekter som behöver vägas ihop, och metoden är en begränsad del av hela riskanalysproceduren.

I rapporten diskuteras också frågor om kvalitet på riskanalyser och erfarenheter av en del utvärderingar. Generellt är det avsevärda svårigheter och problem förknippade med bedömning av kvalitet, reliabilitet och validitet av säkerhetsanalyser. Det finns inga bra färdiga lösningar att utnyttja. Frågeställningen måste uppmärksammas på ett kvalificerat sätt.

Till rapportlistan Till toppen av sidan IRS hemsida