Två handledningar i riskanalys - Energianalys & Avvikelseanalys

Lars Harms-Ringdahl i samarbete med Björn Hammar.
Andra upplagan utgiven 2004
Handledningarna är producerade av Teknikföretagen.
Två handledningar till enkla metoder
Metoderna är användbara både vid befintliga anläggningar och vid projektering. De kan vara ett gott stöd vid CE-märkning av maskiner. Båda metoderna är relativt lätta att använda, i synnerhet energianalysen. I två 16-sidiga häften presenteras arbetssättet vid avvikelseanalys respektive energianalys, genom ett antal tillämpningsexempel vid en arbetsplats, maskin- eller produktionsenhet.

Handledning 1 - Energianalys
Med energianalys kartläggs alla de energier som finns på arbetsplatsen, varefter en bedömning görs om de utgör en fara för människan. Metoden ger ett stöd för att upptäcka riskerna, och inte minst viktigt, ger ett systematiskt sätt att komma på effektiva åtgärder. Energianalys är inriktad på utrustningen och dess fysiska egenskaper.

Handledning 2 - Avvikelseanalys
Med avvikelseanalys identifieras tekniska, mänskliga och organisatoriska avvikelser, som kan leda till skador och problem. Metoden kan användas för riskanalys av produktionssystem och maskiner. Principerna är också användbara vid tillbuds- och olycksfallsutredningar. Avvikelseanalys är inriktad på verksamheten vid en anläggning - själva produktionen och det som händer kring den.

Analysblanketter
Som stöd vid analyserna kan man använda färdiga blanketter. Hur de ska användas beskrivs i handledningarna.
Blanketterna finns i Word-format som kan hämtas HÄR

Teknikföretagen har tagit initiativ till dessa handledningar i riskanalys. Motivet är att organisationen vill verka för ett mer kvalificerat, strukturerat och effektivt arbetsmiljöarbete. Beställning
Pris: 200 kronor. Vid köp av båda metodbeskrivningarna – Avvikelseanalys och Energianalys 390 kronor. (Teknikföretagens medlemmar får 15 % rabatt)
"Riskanalys som arbetsmetod är inte ny. Den har använts inom bland annat kärnkrafts- och flygindustri under många decennier. För att de nya sofistikerade och automatiserade produktionssystemen ska fungera säkert och med högre tillgänglighet, krävs nu att också industrin tillämpar mer genomarbetade riskanalyser. Även myndighetskraven på området ökar, liksom kraven på ett mer rationellt arbetsmiljöarbete ur ekonomiskt hänseende. Inom kvalitets- och standardiseringsarbetet är metodiken redan väl etablerad." Beställs från:
Förlags AB Industrilitteratur
Box 345, 641 23 Katrineholm. 
Ordertel. 0150-133 30, 
fax 0150-524 21.
e-post  info@industrilitteratur.se

Till rapportlistan Till toppen av sidan IRS hemsida 2005-02-21