Hem
Kontakter
Nytt och gammalt
TEMAN
- Patientsäkerhet
- Järnvägssäkerhet

- Riskhantering

Genomförd forskning
Konsulttjänster
Rapporter 
Blanketter för analys

English

SAMMANFATTNING AV RAPPORT

Riskhanteringens roll i hållbar utveckling
- Minnesanteckningar från idéseminarium

Lars Harms-Ringdahl och Ronald Wennersten, Industriellt miljöskydd, KTH

Ett idéseminarium om riskhanteringens roll i en hållbar utveckling genomfördes 7 februari 2002 i Stockholm. Dessa minnesanteckningar beskriver diskussionen och inskickade arbetsdokument. Många idéer och teman togs upp under seminariet. Det gällde bland annat samhällets långsiktiga riskhantering, forskningsfrågor, vad som är rationella beslut. Åtskilliga problem identifierades, men också möjligheter till förbättringar.

En fullständig rapport i pdf-format är tillgänglig.

2006-01-12

---------------------------------------
IRS Riskhantering AB - Stockholm - Sweden