SAMMANFATTNING RAPPORT FRÅN UTREDNING

Fem kommunala riskanalyser - en granskning och diskussion

En utredning åt Räddningsverket. Harms-Ringdahl L, IRS, Stockholm (25 s) 1995

För att ta del av utredningen kontakta Räddningsverket, 651 80 Karlstad, tel 054-10 40 00 eller IRS

En granskning har gjorts av fem kommunala riskanalyser, vilka hade valts ut av Räddningsverket. De fem studerade analyserna var i hög grad olika. Den generella bedömningen var att de var ambitiöst gjorda, och att det verkade ligga stora arbetsinsatser bakom dem. Alla analyserna har svagheter när det gäller att presentera, tolka och förklara resultaten. Syftet med studien var att bidra till utvecklingen av metodiken för kommunala riskanalyser. I rapporten finns en diskussion grundad på granskning och på generella erfarenheter av riskhantering och riskanalyser.

Det finns ett generellt behov att klargöra mål med riskanalyserna och att sätta in dem i sitt sammanhang - vilket borde vara kommunens riskhantering. Anvisningarna från Räddningsverket kan förbättras på flera sätt. Det handlar om principiella frågor som exempelvis bedömningar av sannolikheter och behovet av åtgärder. Det finns ett antal förslag i rapporten som handlar om hur metodiken kan utvecklas och tydliggöras. Ur samhällelig synpunkt verkar det rationellt att frågeställningar, som berör många kommuner i deras riskanalyser, behandlas på ett sammanhållet sätt av t.ex. Räddningsverket. Några exempel från de studerade analyserna är gasolexplosioner, gasspridning, bensinstationer och varuhus.

Till rapportlistan Till toppen av sidan IRS hemsida