Rapporter

Det finns en mängd fritt tillgängliga rapporter från IRS varierande projekt.
A) Svenska rapporter – 16 stycken finns i tabellen nedan
B) Projektrapporter inom järnväg (6 stycken) och patientsäkerhet (4 stycken)
C) Svenska tryckta rapporter som kan beställas.
C) Engelska rapporter på en särskild webbsida.

Svenska rapporter

Svenska tryckta rapporter