Teman

Verksamheten vid IRS berör flera områden och teman. Några exempel är:
– Arbetsolyckor
– Händelseutredningar (olycksutredningar)
– Säkerhetsanalyser (riskanalyser)
Järnvägssäkerhet*
Patientsäkerhet*
Riskhantering*